Program Picture

مداد نارنجی فرزندم

مشورت
۰۶ مهر ۱۴۰۲

چطور می‌توانیم با وجود خصوصیات منحصر به فرد و تفاوت‌هایی که هر کدام از ما با دیگران داریم در کنار آنها به گونه‌ای زندگی کنیم که بتوانیم نقش موثری در جامعه داشته باشیم؟ چطور می‌توانیم هم‌فکری‌ها و همکاری‌هایمان با دیگران را تقویت کنیم؟ مشورت یک مهارت است و ما نیاز داریم برای داشتن جامعه‌ای پیشرفته‌تر و متحدتر آن را بیاموزیم و کودکان‌مان نیز نیاز دارند تا آن را برای ساختن آینده‌ای بهتر تمرین کنند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه