Program Picture

مداد نارنجی فرزندم

احساس و نیاز
۰۵ مرداد ۱۴۰۲

فهمیدن احساس‌مان در مواقع مختلف و نیازی که در پشت آن داریم مهارتی است که از کودکی باید یاد بگیریم. در این اپیزود درباره این مهارت و اینکه چطور می‌توانیم آن را در کودکان‌مان تقویت کنیم می‌شنویم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه