مداد نارنجی

program picture

مداد نارنجی

نقاشی‌های کودکان هر چند ساده، اما همیشه داستانی دارند. نقاشی‌ها بیانگر افکار و احساسات و رویدادهایی هستند که کودکان آنها را تجربه کرده‌اند. پادکست مداد نارنجی، برای کودکان 7 تا 9 ساله، داستان‌های نقاشی‌های یک کودک دبستانی به نام متین است. هر داستان متمرکز بر یک مفهوم می‌باشد که از طریق آن مخاطبین کودک برنامه با آن آشنا می‌شوند. راوی داستان‌ها، مداد نارنجی از جعبه مدادرنگی‌های متین است که مداد مورد علاقه اوست و در اکثر نقاشی‌هایش از آن استفاده می‌کند. مداد نارنجی برای کودکان داستان‌هایی درباره مهارت‌های مهم زندگی و برخی صفات و خصوصیاتی که کودکان در مسیر رشد خود به آن نیاز دارند تعریف می‌کند.
فایل بازی احساسات | برنامه مداد نارنجی فرزندم

سایر فصل‌ها

news letter image

ثبت نام در خبرنامه