شرشره‌ها و حیاط مدرسه

Program Picture

مداد نارنجی

شرشره‌ها و حیاط مدرسه
۲۵ آبان ۱۴۰۲

مداد نارنجی داستانی را تعریف می‌کند در آن متین و دوستان‌اش در حیاط مدرسه حسابی خوش می‌گذرانند اما بعد از خوش گذشتن همیشه کارهایی هست که باید انجام شود. به نظر شما آن‌ها می‌دانستند چه بکنند و در انجام‌اش موفق شدند؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه