Program Picture

مداد نارنجی فرزندم

مشاهده و قضاوت
۱۲ مرداد ۱۴۰۲

مهارت مشاهده بدون قضاوت، به ما در فهم واقعی دنیای پیرامون‌مان کمک موثری می‌کند. مشاهده، مهارتی است که از کودکی می‌توان آن را آموخت. اما این مهارت در بزرگ‌سالی هم به ما در کیفیت روابط‌مان کمک می‌کند. در این اپیزود درباره این مهارت و این که چطور می‌توانیم آن را در کودکان‌مان تقویت کنیم، می‌شنویم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه