مشاهده و قضاوت

Program Picture

مداد نارنجی

مشاهده و قضاوت
۱۲ مرداد ۱۴۰۲

مهارت مشاهده بدون قضاوت، به ما در فهم واقعی دنیای پیرامون‌مان کمک موثری می‌کند. مشاهده، یک مهارتی است که از کودکی می‌توان آن را آموخت. در این داستان، کودکان با مهارت مشاهده آشنا می‌شوند.

 

news letter image

ثبت نام در خبرنامه