Program Picture

مداد نارنجی فرزندم

خوب شنیدن
۱۱ آبان ۱۴۰۲

صدا یکی از ابزارهای ارتباطی ماست. ما در طول روز چه صداهایی می‌شنویم؟ آیا منبع همه صداها بیرون از وجود ماست؟ چطور می‌توانیم ادراک خود را از آنچه می‌شنویم بالاتر ببریم؟ آیا خوب شنیدن در کیفیت روابط ما موثر است؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه