قسمت ۹۷ – نقشى نو: خانواده‌ای بزرگ

Program Picture

اکسیر معرفت

قسمت ۹۷ – نقشى نو: خانواده‌ای بزرگ
۰۱ خرداد ۱۴۰۲

سومین نقش دین مربوط به نقش آن در بزرگ‌تر کردن دایره وحدت و یگانگى است. این که می‌کوشد تا افراد بیشترى به خاطر تعلقى که به آموزه‌هاى آن آیین دارند بتوانند بخش وسیع‌ترى از جامعه را با خود یکى بنگارند. این که چقدر این «یکى انگاشتن» سبب شده تا مفهوم «دیگرى» نیز پدید بیاید و این که چقدر مسبب جنگ‌ها در طول تاریخ شده است را در ضمن گفتگو وارسى خواهیم کرد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه