قسمت ۸۳ – نقشى نو: کلام حضرت باب

Program Picture

اکسیر معرفت

قسمت ۸۳ – نقشى نو: کلام حضرت باب
۲۴ بهمن ۱۴۰۱

پیشتر در خصوص بروز اصطکاک‌هاى جدى و خونین بین بابیان و نیروهای حکومتى سخنى بیان شد. در این گفتار صحبتى خواهیم داشت پیرامون آن که تلاش‌هاى حضرت باب در مهار خشونتى که زیر تاثیر فرهنگ آن زمان در دل افراد جامعه‌ بابى نهادینه شده بود چگونه توانست بابیان را از آغاز تهاجم حتى در بدترین شرایط باز نگاه دارد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه