قسمت ۸۴ – نقشى نو: برهم خوردن توازن

Program Picture

اکسیر معرفت

قسمت ۸۴ – نقشى نو: برهم خوردن توازن
۰۱ اسفند ۱۴۰۱

بعد از شهادت حضرت باب و هم کشته شدن بسیارى از افراد برجسته در جامعه‌ بابى گرایش جدیدى نسبت به خشونت و انتقام خون حضرت باب در دل برخى از بابیان قوت گرفت، ولى از آن سو کسانى بودند که بتوانند توازن جامعه‌ بابى را حفظ کنند به گونه‌ای که از رخداد فجایع جلوگیری بشود. اما در نهایت اتفاقاتى مسبب آن شد که این توازن دستخوش تغییر بشود.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه