Program Picture

به سوی دنیای بهتر - فصل ۴

بیکاری – بخش ۲
۲۶ مرداد ۱۴۰۰

در این قسمت به توضیح انواع بیکاری پرداخته می‌شود و اهمیت داشتن شغل برای پیشرفت اجتماع روشن می‌گردد و ضمن ارائه برخی آمار در ارتباط با موضوع بیکاری پنهان، به راه حل‌هایی برای رفع آن نیز می‌پردازد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه