سرمایه‌گذاری – بخش ۲

Program Picture

به سوی دنیای بهتر - فصل ۴

سرمایه‌گذاری – بخش ۲
۲۳ شهریور ۱۴۰۰

در این قسمت به غیر از این‌ که انواع کمک‌های موجود برای کارفرمایان و آنان که قصد ایجاد بنگاه تجاری کوچک را دارند برای سرمایه گذاری بهتر معرفی می‌گردد به اصول اخلاقی در سرمایه‌گذاری نیز پرداخته می‌شود.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه