سرمایه‌گذاری – بخش ۳

Program Picture

به سوی دنیای بهتر - فصل ۴

سرمایه‌گذاری – بخش ۳
۳۰ شهریور ۱۴۰۰

این قسمت با محوریت سرمایه‌گذاری و کسب درآمد برای نسل جوان شروع می‌شود و با ارائه مستنداتی به سختی مسیری که در پیش روی جوانان است اشاره می‌کند و در ادامه سعی می‌شود عواملی که باعث موفقیت شرکت‌های تجاری شده است ارائه شود.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه