به سوی دنیای بهتر - فصل ۴

program picture

به سوی دنیای بهتر - فصل ۴

این برنامه سعی دارد با نگاهی علمی و بی‌طرفانه و با توجه به ارزش‌های والای انسانی به مسائل اقتصادی پردازد و ضمن دادن اطلاعاتی مفید و مرتبط به مخاطب کمک نماید که بتواند مسائل اقتصادی را بهتر فهمیده و تحلیل نماید. در این بین سعی می‌شود بیشتر شیوه‌ها و راهکارهایی کاربردی و عملی برای رهایی از بند مشکلات ارائه شود و صرفا به توضیحات تئوری در مورد مسائل اقتصادی اکتفا نشود.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه