قسمت ۲۱ – در ستایش سوختن: عالی‌ترین نمونه فنا

Program Picture

اکسیر معرفت

قسمت ۲۱ – در ستایش سوختن: عالی‌ترین نمونه فنا
۰۱ آذر ۱۴۰۰

تا آنجا به داستان عشق مربوط است دیوارى از جنس تن که میان عاشق و معشوق حائل شده هرگز نمی‌گذارد آن یگانگى راستین بین این دو برقرار شود و همواره آن حس تلخ دلتنگى که ناشى از همین جدایى محتوم و ابدى هست آزار می‌دهد. حضرت باب آن‌چنان این حجاب غیریّت را سوختند که به حقیقت، یگانگى‌اى با معشوق و محبوب ظاهر گردید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه