قسمت ۲۳ – در ستایش سوختن: اراده بشرى در برابر کتاب الهى

Program Picture

اکسیر معرفت

قسمت ۲۳ – در ستایش سوختن: اراده بشرى در برابر کتاب الهى
۱۵ آذر ۱۴۰۰

اگر آن چیز که از سوى پروردگار از بشر انتظار می‌رود تسلیم در برابر اراده او باشد که در کتاب‌هاى الهى ظاهر شده، آن‌گاه اختیار بشرى و آزادى اندیشه و افکار چه می‌شود؟ این گفتار کوشش خواهد داشت تا با لحاظ کردن برخى دوره‌هاى خفقان در تاریخ، گوشه‌هایى از این مساله را وارسى کند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه