قسمت ۱۵ – نورالانوار: روشنایى روشنایى‌ها

Program Picture

اکسیر معرفت

قسمت ۱۵ – نورالانوار: روشنایى روشنایى‌ها
۱۹ مهر ۱۴۰۰

در طول تاریخ کسانى ظاهر شده‌اند که در سطحى فراتر از ارزش‌هاى تثبیت شده زمان، خودشان ملاک و میزانى براى بازتعریف ارزش‌هاى دوران بعد از خود شده‌اند. در این گفتار ابتدا زبان رمزى ادیان در اشاره به این کسان بحث خواهد شد و بعد احوال یکى از این افراد در تاریخ هم وارسى خواهد شد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه