قسمت ۱۴ – نامه‌اى از سوى دلدار – بخش ۳

Program Picture

اکسیر معرفت

قسمت ۱۴ – نامه‌اى از سوى دلدار – بخش ۳
۱۲ مهر ۱۴۰۰

اخلاقیاتى که در دیانت مبنایش را بر شورى عاشقانه نسبت به نشانه حضرت محبوب در جهان هستى گذاشته‌اند، قدرى ناملموس و دست نیافتنى به نظر می‌رسد. این گفتار تلاشى خواهد داشت تا این بینش را به نحوى این جهانى‌تر به گفتگو بنشیند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه