قسمت ۱۳ – نامه‌اى از سوى دلدار – بخش ۲

Program Picture

اکسیر معرفت

قسمت ۱۳ – نامه‌اى از سوى دلدار – بخش ۲
۰۵ مهر ۱۴۰۰

در متون عارفان از نشانه‌هاى پروردگار در جهان هستى و این‌ که این می‌تواند شورى عاشقانه در وجود عارف دراندازد صحبتى بود. در این گفتار کوششى خواهد بود تا از همین سنت نیکو سودى برده شود براى پایبندى به اخلاق در همین روزگار مدرن.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه