قسمت ۱۲ – نامه‌اى از سوى دلدار – بخش ۱

Program Picture

اکسیر معرفت

قسمت ۱۲ – نامه‌اى از سوى دلدار – بخش ۱
۲۹ شهریور ۱۴۰۰

بخش مهمى از نقش اساسى دیانت، کمک به ترویج و نهادینه کردن اصول اخلاقى در جان و روان مردمان بوده است. در ایفاى این نقش گاهى بینشى نسبت به موقعیت انسان در کلیت جهان هستى پدید آورده، گاهى هم مخاطب را به رشد آدمى در جهان پس از مرگ متوجه نموده. اما شیرین‌ترین و عمیق‌ترین راه، جایگزین کردن حس تکلیف است با عشقى عمیق. در این گفتار به نشانه همین روش در آثار عارفان ایران‌زمین اشاره‌اى خواهیم داشت.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه