قسمت ۱۱۸ – نقشى نو: زنده ماندن در دیگرى

Program Picture

اکسیر معرفت

قسمت ۱۱۸ – نقشى نو: زنده ماندن در دیگرى
۰۱ آبان ۱۴۰۲

در گفتار پیشین پذیرفتیم که می‌توان ردپایى از اندیشه‌های ارسطو را در کلمات مکنونه حضرت بهاءالله سراغ گرفت. ارسطو دوستى‌ها را سه دسته می‌دید. یکى آن دوستى‌ها که دلیل دوام آنها نوعى داد و ستد یا سودى متقابل است، یکى آن‌ها که به خاطر اوقات خوش و تفریح و لذت دوام یافته‌اند و سوم آن عالی‌ترین شکل که هدف هر دوست، خشنودى و سعادت آن دیگرى است. این گفتار بحثى خواهد بود پیرامون این سومین گونه دوستى.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه