گپ و گفتی درباره موسسه آشوکا

Program Picture

تغییرز

گپ و گفتی درباره موسسه آشوکا
۰۵ مهر ۱۴۰۲

در این برنامه به اتفاق مهمان برنامه درباره فعالیت‌های موسسه آشوکا و یادگیری‌هایی که ما می‌توانیم از آن داشته باشیم گفتگو می‌کنیم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه