آسیب‌‌شناسی فضای مجازی – بخش ۳

Program Picture

نقطه سر خط - فصل ۱

آسیب‌‌شناسی فضای مجازی – بخش ۳
۰۶ اردیبهشت ۱۳۹۷

در بخش سوم یادداشت «می‌توانند ذهن ما را گروگان بگیرند / مخترعِ لایک دلتنگ دورانی است که اینترنت وجود نداشت!» به دنبال پاسخ این پرسش هستیم که چطور «افرادی انگشت‌شمار در شرکت‌هایی انگشت‌شمار با انتخاب‌های خود، فکر یک‌ میلیارد نفر را هدایت می‌کنند.»

news letter image

ثبت نام در خبرنامه