آسیب‌شناسی فضای مجازی – بخش ۵

Program Picture

نقطه سر خط - فصل ۱

آسیب‌شناسی فضای مجازی – بخش ۵
۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷

در بخش پنجم و پایانی یادداشت «می‌توانند ذهن ما را گروگان بگیرند» به این پرسش می‌پردازیم که: چگونه می‌توان گوگل یا فیسبوک را مجبور کرد که مدل‌های کسب‌ و کار موفق اما مشکل‌ سازشان را کنار بگذارند؟ و نیز بررسی خواهیم کرد که چطور توجه صرف به سود حداکثر، دنیا را به ویران‌ شهر تبدیل خواهد کرد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه