آسیب‌شناسی فضای مجازی – بخش ۲

Program Picture

نقطه سر خط - فصل ۱

آسیب‌شناسی فضای مجازی – بخش ۲
۳۰ فروردین ۱۳۹۷

در بخش دوم یادداشت «می‌توانند ذهن ما را گروگان بگیرند / مخترعِ لایک دلتنگ دورانی است که اینترنت وجود نداشت!» به دو نفر دیگر از نخبگان فناوری خواهیم پرداخت که خود درباره‌ خطرات و مضرات این فناوری‌های جدید هشدار می‌دهند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه