Program Picture

نقطه سر خط - فصل ۱

قصه نوروزی
۰۹ فروردین ۱۳۹۷

در نخستین نقطه‌ سرخط سال جدید، به مناسبت نوروز، یک قصه‌ نوروزی خواهید شنید از کتاب «عطر سنبل عطر کاج» که به مقایسه‌ نوروز و کریسمس در ایران و آمریکا می‌پردازد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه