آسیب‌شناسی فضای مجازی – بخش ۱

Program Picture

نقطه سر خط - فصل ۱

آسیب‌شناسی فضای مجازی – بخش ۱
۲۳ فروردین ۱۳۹۷

از این هفته، طی چند برنامه، به مطلب مفصلی خواهیم پرداخت که خیلی دقیق و با جزییات و مثال‌های متعدد به آسیب‌شناسی خیلی جدی فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی و تأثیر آن‌ها روی زندگی اجتماعی و سیاسی ما می‌پردازد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه