پروژه خانه‌سازی پائولا کلاسن

Program Picture

یک قهرمان

پروژه خانه‌سازی پائولا کلاسن
۱۲ مرداد ۱۳۹۷

پائولا کلاسن که برای اهدای لباس به افراد نیازمند به شهری مرزی سفر کرده بود، از دیدن زندگی مردم حاشیه‌نشین شهر تی یو وانا شوکه شد، و با شروع پروژه خانه‌سازی، به کمک نیازمندان این منطقه شتافت.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه