مزرعه شهری هارلم گرون

Program Picture

یک قهرمان

مزرعه شهری هارلم گرون
۱۴ مهر ۱۳۹۶

قهرمان این‌ هفته ما به کودکان فقیر منطقه هارلم اجازه خلق کردن را داده است. در مزرعه شهری هارلم گرون، بچه‌ها محصولات کشاورزی پرورش می‌دهند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه