کافی‌ شاپ بتی و بو

Program Picture

یک قهرمان

کافی‌ شاپ بتی و بو
۳۱ شهریور ۱۳۹۶

قهرمان این هفته ما کافی شاپی تاسیس کرده که با کافی شاپ‌های معمولی خیلی فرق داره. چیزی که این کافی شاپ رو از بقیه متمایز کرده کارکنان اون هستند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه