Program Picture

یک قهرمان

مگی داین
۲۴ شهریور ۱۳۹۶

قهرمان این هفته ما، مگی داین، دختری آمریکایی است که بعد از دبیرستان زادگاه خود را رها کرد و در نپال برای بچه‌های نیازمند مدرسه و پناهگاه درست کرد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه