جیسون آریستیزبال

Program Picture

یک قهرمان

جیسون آریستیزبال
۱۲ آبان ۱۳۹۶

مردی که مفهوم کلمه معلول را در کشور کلمبیا تغییر داد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه