ننسی گیانی و کمک به کودکانی با سندروم داون

Program Picture

یک قهرمان

ننسی گیانی و کمک به کودکانی با سندروم داون
۱۹ مرداد ۱۳۹۷

ننسی و همسرش که صاحب فرزند مبتلا به سندروم داون می‌شوند با تاسیس یک مرکز بازی و آموزش کودکان سندروم داون و خانواده هایشان، پنجره تازه‌ای در زندگی آن‌ها باز می‌کنند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه