راب چیر با یک بسته دنیای کودکان را عوض می‌کند

Program Picture

یک قهرمان

راب چیر با یک بسته دنیای کودکان را عوض می‌کند
۲۶ مرداد ۱۳۹۷

قهرمان این هفته، راب چیر، در خانواده‌ای تبهکار بزرگ شد و بعد به پرورشگاه رفت. او وسایل خود را در کیسه زباله حمل می‌کرد. بعد از اینکه با تلاش برای خود زندگی خوبی ساخت، تصمیم به شروع موسسه‌ای غیرانتفاعی کرد که در آن داوطلبان برای بچه‌های پرورشگاهی بسته‌ای از‌ وسایل ضروری اولیه رو درست کرده و به آنها می‌دهند، تا کمی از سختی زندگی‌شان کم شود.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه