یاش گوپتا و کمک به کودکانی با مشکل بینایی

Program Picture

یک قهرمان

یاش گوپتا و کمک به کودکانی با مشکل بینایی
۲۳ اسفند ۱۳۹۸

یاش گوپتا به کودکانی که مشکل بینایی دارند و قادر به تهیه عینک مناسب نیستند، کمک می‌کند. او با جمع آوری عینک‌های اضافی در بینایی‌سنجی‌ها و ارسال آنها به کشورهایی که به آن نیاز دارند، به کودکان نیازمند دیدی دوباره می‌بخشد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه