زانا مصطفی و کمک به کودکان محروم

Program Picture

یک قهرمان

زانا مصطفی و کمک به کودکان محروم
۱۵ فروردین ۱۳۹۹

زانا مصطفی وکیل نیجریه ای با افتتاح بنیادی آموزشی، تمام زندگی و وقت خود را وقف کمک به کودکان محروم و یتیم کرده و امکانات آموزشی لازم برای تحصیل این کودکان فراهم می‌کند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه