شارون کوهن و آموزش اسکیت به کودکان

Program Picture

یک قهرمان

شارون کوهن و آموزش اسکیت به کودکان
۲۲ فروردین ۱۳۹۹

شارون کوهن که خود از دوران کودکی به ورزش اسکیت روی یخ می‌پردازد، به کودکان منطقه هارلم کمک می‌کند تا به رویاهاشان دست پیدا کنند و به موفقیت‌های ورزشی و تحصیلی برسند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه