راضیه جان به تحصیل دختران کمک می‌کند

Program Picture

یک قهرمان

راضیه جان به تحصیل دختران کمک می‌کند
۲۹ فروردین ۱۳۹۹

راضیه جان که اصالتا افغان است و به خوبی از مشکلات تحصیل کودکان به ویژه دختران در کشور افغانستان آگاه است، با تاسیس سازمانی غیرانتفاعی به تحصیل دختران کمک می‌کند و امکانات لازم را برای پیشرفت آنان فراهم می‌کند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه