استلا پایفرم و اتوبوس تکنولوژی

Program Picture

یک قهرمان

استلا پایفرم و اتوبوس تکنولوژی
۰۹ اسفند ۱۳۹۸

استلا پایفرم بعد از بازنشستگی با خرید یک اتوبوس و تجهیز آن با تعدادی کامپیوتر، تکنولوژی و آموزش را نزد افراد نیازمند می‌برد و به کمک آن‌ها می‌شتابد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه