لوک مایکلسون به فکر خواب کودکان است

Program Picture

یک قهرمان

لوک مایکلسون به فکر خواب کودکان است
۰۵ مرداد ۱۳۹۷

لوک مایکلسون که به طور اتفاقی متوجه شد فرزندان یک خانواده نیازمند در همسایگی‌شون تخت خواب ندارند و روی زمین می‌خوابند، تصمیم گرفت با ساخت تخت‌های دو طبقه، به کمک کودکان نیازمند بشتابد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه