توماس آلوارز و موسیقی درمانی

Program Picture

یک قهرمان

توماس آلوارز و موسیقی درمانی
۰۷ تیر ۱۳۹۸

توماس آلوارز ، مدکار اجتماعی سابق مدارس، از موسیقی هیپ هاپ برای درمان مشکلات جوانان در معرض خطر، استفاده بهینه می‌کند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه