ریچارد مایلز و کمک به زندانیان

Program Picture

یک قهرمان

ریچارد مایلز و کمک به زندانیان
۱۴ تیر ۱۳۹۸

ریچارد مایلز که به ناحق ۱۵ سال حبس کشیده با تاسیس سازمانی غیرانتفاعی به افراد سابقه‌دار خدمت‌رسانی می‌کند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه