دکتر وندی راس و کمک به بیماران اوتستیک

Program Picture

یک قهرمان

دکتر وندی راس و کمک به بیماران اوتستیک
۳۱ خرداد ۱۳۹۸

امکان برقراری ارتباط با دیگران برای بیماران اوتستیک به خاطر ماهیت بیماریشان، بسیار سخت و دشوار است.
دکتر وندی راس که شاهد این مشکلات بود، به منظور کمک به این بیماران برای ایجاد ارتباط با کادر پزشکی، دست به اقدام جالبی می‌زند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه