دیوید سبگیر و ورزش درمانی

Program Picture

یک قهرمان

دیوید سبگیر و ورزش درمانی
۰۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

دکتر دیوید سبگیر متخصص قلب و عروق برای کمک به بیمارانش برای داشتن یک زندگی سالم با آن‌ها پیاده روی می‌کند تا عادت به ورزش کردن را در آنها نهادینه کند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه