آدرش آلفونس کلاس‌های رایگان هنری تشکیل می‌دهد

Program Picture

یک قهرمان

آدرش آلفونس کلاس‌های رایگان هنری تشکیل می‌دهد
۳۰ فروردین ۱۳۹۸

آدرش آلفونس هنرمندی که کمبود آموزش‌های هنری در مدارس محروم را درک کرده، کلاس‌های رایگان هنری برای کودکان تشکیل می‌دهد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه