مارکیز تیلور و کمک از طریق بسکتبال

Program Picture

یک قهرمان

مارکیز تیلور و کمک از طریق بسکتبال
۰۳ اسفند ۱۳۹۷

مارکیز تیلور که با شرایط سخت و فقر بزرگ می‌شد، از بسکتبال استفاده می‌کرد تا در مسیر درست باقی بماند و از درگیری‌ها دور باشد. موسسه‌ او با کمک دانش‌آموزان دانشگاهی و دبیرستانی، به دانش آموزان مقطع راهنمایی آموزش می‌دهند و از طریق بسکتبال، باعث بهتر شدن نمره‌های آن‌ها و ساختن مسیری بهتر برای آینده آن‌ها می‌شوند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه