باگواتی اگراوال و تهیه آب آشامیدنی برای مناطق محروم

Program Picture

یک قهرمان

باگواتی اگراوال و تهیه آب آشامیدنی برای مناطق محروم
۱۰ اسفند ۱۳۹۷

باگواتی که در زمان کودکی شاهد مشکلات مردم برای تهیه آب سالم بوده، با راه اندازی سیستم جمع آوری آب باران به کمک مردم مناطق کم آب و محروم هند می‌شتابد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه