دیوی دوک پناهگاه افراد بی‌خانمان

Program Picture

یک قهرمان

دیوی دوک پناهگاه افراد بی‌خانمان
۲۶ بهمن ۱۳۹۷

دیوی دوک که بعد از مرگ پدرش به اعتیاد به الکل و افسردگی دچار شد، تمام زندگی خود را از دست داد، ولی زمانی که در پناهگاه افراد بی‌خانمان بود پوستری برای تشکیل یک تیم فوتبال دید و این زندگی او را تغییر داد. امروزه، دیوی اسکاتلندی سعی می‌کند با آموزش فوتبال، زندگی افراد بی‌خانمان، پناهنده‌ها، و یا افرادی که با اعتیاد دست و پنجه نرم می‌کنند را تغییر دهد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه