بلیک راکول با ورزش به کودکان بیمار کمک می‌کند

Program Picture

یک قهرمان

بلیک راکول با ورزش به کودکان بیمار کمک می‌کند
۰۵ بهمن ۱۳۹۷

بلیک که برادر بیمارش را در سن کودکی از دست داده، امکان حضور کودکان بیمار را در رویدادهای مهم ورزشی فراهم می‌کند و لحظات شادی را برایشان رقم می‌زند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه