مونیک پول و نجات خرس‌های تنبل سورینام

Program Picture

یک قهرمان

مونیک پول و نجات خرس‌های تنبل سورینام
۱۲ بهمن ۱۳۹۷

مونیک پول با دیدن از دست رفتن جنگل‌های بارانی که زیستگاه خرس‌های تنبل است، به فکر چاره می‌افتد تا آن‌ها را نجات داده و محلی امن برای زندگی آن‌ها فراهم کند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه